Planter, blomster, grøntsager, frugter, frø

Planter, blomster, grøntsager, frugter og frø fra lande uden for EU, kan indeholde skadelige plantesygedomme. Disse ønsker vi at holde ude af EU for på den måde kan vi beskytte vores natur og planteproduktion. Derfor må planter, blomster, grøntsager, frugter og frø fra lande uden for EU, ikke tages med uden et plantesundhedscertifikat.
Planter, blomster, grøntsager, frugter og frø fra lande uden for EU, kan indeholde skadelige plantesygedomme. Disse ønsker vi at holde ude af EU, for på den måde kan vi beskytte vores natur og planteproduktion. Derfor må planter, blomster, grøntsager, frugter og frø fra lande uden for EU, ikke tages med uden et plantesundhedscertifikat. Billedet viser ovenstående som er forbudt at medtage.

Hvis du ønsker at købe levende planter og friske planteprodukter i lande uden for EU og indføre dem til Danmark, så er der importkrav, der skal overholdes. I langt de fleste tilfælde kræves et såkaldt plantesundhedscertifikat og i nogle tilfælde kræves også såkaldte CITES-tilladelser. Visse planter og planteprodukter er det helt forbudt at indføre.

Der gælder to regelsæt, når du ønsker at købe og indføre planter og planteprodukter fra lande uden for EU:

  • Plantesundhedsbestemmelser; der skal forhindre at uønskede plantesygdomme og skadedyr indføres til Danmark.
  • CITES-bestemmelser; der skal sikre, at der ikke handles med udryddelsestruede arter, f.eks. visse typer orkideer og kaktus.

Planter fra lande uden for EU

Hvis du som privatperson ønsker at indføre levende planter (eksempelvis potteplanter, stiklinger, udplantningsplanter, og podekviste) fra lande uden for EU, skal du være opmærksom på plantesundheds- og CITES-bestemmelserne. 

Sådan gør du, hvis du ønsker at indføre planter fra lande uden for EU:

1. Undersøg om planten er importforbudt

Visse planter er helt importforbudte. Her kan du finde en oversigt, over de plantesundhedsimportkrav, der gælder for planter og planteprodukter, inkl. information om importforbudte planter:

Du finder oversigt over importkrav for planter, planteprodukter og andre objekter her.

2. Undersøg om planten er omfattet af CITES-bestemmelserne

En lang række planter er udryddelsestruede og omfattet af CITES (Washingtonkonventionen).

I denne database kan du slå de planter op, som er omfattet af CITES-konventionen. 

Hvis det, du ønsker at indføre, er omfattet af CITES-bestemmelserne, så skal du sikre dig de nødvendige CITES-eksport- og importtilladelser.

3. Få udstedt et plantesundhedscertifikat

Alle typer af planter skal ved import til EU være ledsaget af et plantesundhedscertifikat (engelsk: phytosanitary certificate). Når du skal importere, så er det dit ansvar, at sikre, at plantesundhedscertifikatet er udstedt. 

Det er plantesundhedsmyndigheden i afsenderlandet, der udsteder plantesundhedscertifikatet.

Du kan finde kontaktoplysninger på andre landes plantesundhedsmyndigheder her.

Hvis dine planter ikke er ledsaget, af et plantesundhedscertifikat, er de forbudte at indføre. Reglerne skal sikre, at der ikke indslæbes fremmede og skadelige plantesygdomme og skadedyr, som kan ødelægge natur og planteproduktion i Danmark og EU.

4. Anmeld til importkontrol

Du skal altid anmelde planterne til Landbrugsstyrelsen med henblik på importkontrol. 
Du anmelder ved at udfylde denne blanket.

Blanketten skal sendes til CPH@lbst.dk senest 24 timer før planterne indføres.

Ved ankomst vil Landbrugsstyrelsen foretage en importkontrol af dine produkter. Hvis alt er, som det skal være, vil planterne blive frigivet til dig. 

Importkontrollen er brugerbetalt og koster i øjeblikket 1.382 kr. pr. sending. (2.764 kr. ved forhøjet takst)